front-line

     
 

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ดำเนินธุรกิจทางด้านระบบสูบน้ำเพือการชลประทานงานระบบประปา มากว่า 10 ปี โดยนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสูบน้ำ วาล์ว และอุปกรณ์ ใช้ในงานระบบชลประทาน  ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ทั่งจากอเมริกาและ ประเทศอื่น ๆ บริษัท บริหารงานตามมาตรฐาน ISO  9001 : 2008 มีความประสงค์จะรับ บุคลากร ที่มี ความรู้ความสามารถ เพือร่วมงานและก้าวต่อไปด้วยกัน 

 
     
  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร  
   
 
 
1.   Position Required : Project Engineer
  No. of Required : 1
  Education : Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
  Age : 28-32
  Experiences : At least 3-5 years' experience in Project Engineer or Mechanical Engineer
  Responsibilities : • Overall Engineering & Installation Responsibilities for Water Pump and lrrigation.
• Assist Project Manager for Planning and managing the project
• Prepare Project Execution Plan
• Coordinate with Client, Vendor, Supplier and Subcontractor
• Progress measurement
  Skills : • Fluently in English both speaking and writing
• Good command in MS Office and MS Project
• Basic Knowledge in Project Management & Planning
• Analytical thinking and making decision skill
 
     
 
 
     
 
2.   Position Required : Project Coordinator
  No. of Required : 1
  Education : Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
  Age : 26-30
  Experiences : At least 3 years’ experience in Project Engineer or Project Coordinator
  Responsibilities : • Support project team to coordinate and monitor the project regarding to project scope of Engineering, Procurement, Installation and Maintenance & Service.
• Prepare Material Take Off (MTO) and BOQ
• Liaison with project team and other departments.
• Assist Project Manager/Department Managers for tracking progress and reports.
• Providing administrative support as needed.
  Skills : • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
• Thai Nationality only
• Good command in English both speaking and writing
• Good command in MS Office
• Experience with ERP Pojjaman would be an advantage
• Basic Knowledge in Project Management & Planning
• Analytical thinking and making decision skill
 
     
 
 
     
 
3.   Position Required : เลขานุการ ด่วน!!!
  No. of Required : 1
  Education : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  Age : 27-35
  Work description : • จัดตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร รวมทั้งการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
• โต้ตอบอีเมล์ต่างประเทศ
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารเสนอเซ็น
• จัดทำรายงานการประชุม และติดตามงานต่างๆจากการประชุมที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวให้แก่ผู้บริหาร
• รับผิดชอบงานต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  Skills : • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก
• สามารถใช้ MS Office, Internet ได้ดี
• บุคลิกดี มีความคล่องตัวและรับผิดชอบสูง
• อดทนสูง ขยัน ซื่อสัตย์ เก็บความลับได้ดี
• ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการเจราต่อรอง
 
     
 
 
     
 
4.   Position Required : พนักงานบัญชี ด่วน!!!
  No. of Required : 1
  Education : วุฒิปวส. สาขาการบัญชี 
  Age : 22-35
  Experiences : มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  Work description : • ลงบันทึกบัญชีรายวัน
• บันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าลงในโปรแกรม ERP
• ปรับปรุง Stock รายการสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง
• จัดเก็บข้อมูลและจัดเอกสารทางบัญชี
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  Skills : • สามารถใช้ MS Office ได้ดี
• มีความละเอียด รอบคอบ
 
     
 
 
     
 
5.   Position Required : ธุรการโครงการ
  No. of Required : 1
  Education : วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
  Age : 21-30
  Experiences : มีประสบการณ์ตรงด้านธุรการโครงการ อย่างน้อย 1 ปี
  Work description : • จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
• รับผิดชอบในการรับเรื่องการแจ้งเข้าบริการกับลูกค้า
• จัดทำเอกสาร เบิก-เคลียร์ เงินสดย่อยแผนก
• จัดส่งใบบันทึกเวลาในการทำงาน, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา
• จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดเก็บและควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  Skills : • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms. Office ได้ดี
 
     
 
 
     
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ 

คุณเตือนใจ  นาซาน  ( เตือน )   ( 081-403-8557 ) 
Human Resource Dept

 
บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
50/280 อาคารฟร้อนท์ไลน์ หมู่6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 
Tel : 02-960-1145
Email : tueanjai.n@front-line.co.th

 
     
 
Online:  8
Visits:  163,291
Today:  51
PageView/Month:  1,159