front-line.co.th

  
 

 

    เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

    โครงการวางท่อส่งน้ำดิบคลองพระปรง

    "GRUNDFOS" Model LF80155   

     DUTY 600 M3/HR. TDH : 40 M. AT 1450 Rpm. Engine 205 HP.

 


 

    เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

    เขายายพริ้ง

    "KIRLOSKAR" Model SCT 250/42-V DUTY 1,170 M3/HR.

     TDH : 45 M. AT  1,485 Rpm Motor 200 kw.

 

                               

 

 

   เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

   โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางตัด

   "KIRLOSKAR" Model SCT 350/44-V  DUTY 1,260 M3/HR.

   TDH : 10 M AT 725 Rpm   Motor 55 kw.

 

 

 

        เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

       โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง

      "Vertical Pump"  DUTY 1400 M3/HR.

      TDH : 8 M. AT 980 Rpm Motor 45 kw.

 

 

 

 

          โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังชะโอน

          เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

        "GRUNDFOS" Model KP1024-1/2 

        DUTY 1,260 M3/HR.  TDH : 70 M. AT 1,450 Rpm   

         Motor 355 kw.

 

 

 

        โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโจ้-หนองผำ  

       เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

       "GRUNDFOS"Model KP6020-3/4  

        DUTY 360 M/HR. TDH : 90 M. AT 1,450 Rpm  

         Motor 160 kw

 

 

โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขียด

"KIRLOSKAR" Model SCT 150/38 

 DUTY 0.1 M3/SEC. TDH : 40 M. AT 1450 Rpm. Motor 75 KW.

 

 

 

         โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีเตี้ย

        เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า   

       "KIRLOSKAR" Model  UP 150/45 DUTY 360 M3/HR.

       TDH : 50 M. AT 1,475 Rpm   Motor 75 kw.

 

 

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาอุดร

"KIRLOSKAR" Model BHR50,1STG. DUTY 1,200 M3/HR. TDH : 55 M. AT 1450 Rpm. Motor 280 KW.

"KIRLOSKAR" Model SCT 250/38 DUTY 800 M3/HR. TDH : 40 M. AT 1450 Rpm. Motor 132 KW.

"KIRLOSKAR" Model SCT 350/44 DUTY 1,600 M3/HR. TDH : 15 M. AT 1450 Rpm. Motor 110 KW.

"KIRLOSKAR" Model CPHM 200/46 DUTY 500 M3/HR. TDH : 55 M. AT 1450 Rpm. Motor 132 KW.

"KIRLOSKAR" Model DB 100/32  DUTY 100 M3/HR. TDH : 35 M. AT 1450 Rpm. Motor 18.5 KW.

 

KSB

 

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาปราณบุรี-หัวหิน

"KSB" Model OMEGA 250-370B DUTY 1,100 M3/HR. TDH : 30 M. AT 1485 Rpm. Motor 160 KW.

"GRUNDFOS" Model LFE80201 DUTY 500 M3/HR. TDH : 48 M. AT 1485 Rpm. Motor 110 KW.

"GRUNDFOS" Model LFE80201-Y54H69 DUTY 500 M3/HR. TDH : 48 M. AT 1485 Rpm. Motor 110 KW.

"GRUNDFOS" Model LFE80201-Y54H69 DUTY 600 M3/HR. TDH : 65 M. AT 1485 Rpm. Motor 185 KW.

 

 

 

 โครงการระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดง

 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal Split Case

"GRUNDFOS" Model KP 1228-1/2  DUTY 0.35 m3/SEC. TDH : 50 M. AT 980 Rpm.

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Horizontal Split Case

"GRUNDFOS" Model KP 1228-1/2 DUTY 0.35 m3/SEC. TDH : 65 M. AT 980 Rpm

 

 

 

โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน

"GRUNDFOS" Model KP 1415-1/2  DUTY 0.25 M3/SEC. TDH : 12 M. AT 989 Rpm. Motor 45 KW.

 

 

MEA_Klongtoei

 

 

          

                                                                          

                                                                                                                                         Tesco Lotus คลอง 3

 

                       

 

 

 

   

บุญถาวร พัทยา

 

                     

 

 

 

 

                     

 

 

 
 
Online:  4
Visits:  252,640
Today:  82
PageView/Month:  3,549