front-line.co.th

  
 

 

 

  

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

ฐานที่เก็บสายส่งนํ้า
 ฐานที่เก็บสายส่งนํ้าทํามาจาก สแตนเลส แข็งแรงทนทาน และรองรับนํ้าหนักของสายส่งนํ้าได้ดีกระทัดรัดใช้งานได้สะดวกขนย้ายง่าย

 

 

 
โรลสายส่งนํ้า
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
 
   

 

การเก็บสายส่งน้ำ
การเก็บสายส่งนํ้า สายส่งนํ้าจะเก็บไว้ใน ที่เก็บสายส่งนํ้า 1ม้วน ต่อ 1ชุด
เพื่อสะดวกในการใช้งาน                                                            

  

 

 


ท่อส่งน้ำ ขนาดสายส่งนํ้า 12นิ้ว จะมีความยาว 50เมตร ต่อม้วน
 ส่วนสายส่งนํ้าขนาด 30นิ้วจะมีความยาว 15เมตร ต่อม้วน
และชุดข้อต่อสายส่งนํ้าจะมี ชุดข้อต่อเหล็กเหนียว(หางปลาไหล)2ชุด โดยในชุดข้อต่อนั้นจะประกอบด้วย หน้าจานหนึ่งด้าน เพื่อสะดวกในการประกอบเข้ากับ หน้าจานของเครื่องสูบนํ้าต้นกําลัง โดยจะมีสลักเกลียว ให้ยึดหน้าจานข้อต่อเหล็กหล่อ(หางปลาไหล) เข้ากับหน้าจานเครื่องสูบนํ้าเพื่อความหนาแน่น
  


 

Accessory มี Clamp เพื่อรัดท่อส่งนํ้าเข้ากับ ชุดข้อต่อเหนียวเหนียว(หางปลาไหล)
โดยจะมี ปะเก็นยาง ให้ระหว่างการประกอบการใช้งาน
เพื่อช่วยในการเพิ่มหน้าสัมผัสของหน้าจาน และลดอัตราการหยด
ของนํ้าที่ส่งผ่านสายส่งนํ้า

 

 

 

 

 

 

 ชุดข้อต่อเหล็กเหนียวพร้อมหน้าจาน 1 ด้าน(หางปลาไหล)
 สะดวกในการต่อสายส่งนํ้า และยึดติดกับหน้าจานเครื่องสูบนํ้าต้นกําลัง
โดยในชุดข้อต่อนี้จะประกอบด้วย สลักเกลียว ประเก็นยาง และ Clamp รัดสายส่งน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  6
Visits:  252,590
Today:  32
PageView/Month:  3,498