ข่าวสารและกิจกรรม

Cutter Suction Dredgers (เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว)

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง และเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดออกไซด์แข็งผลิตภัณฑ์ หรือ Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)" ระหว่างบริษัท Frontline Engineering, Ronitron, SEMS Engineering และ Bloom Energy

14 กันยายน 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ร่วมประชุมหารือการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด Green Energy

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

ทำบุญครบรอบ 20 ปี บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

Big Cleaning ประจำปี 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

อบรมดับเพลิงสำนักงานใหญ่ประจำปี 2566
อบรมดับเพลิงโรงงานลาดหลุมแก้วประจำปี 2566

9 พฤศจิกายน 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

10 พฤศจิกายน 2566

โรงงานลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Product Training Xylem
อบรมการติดตั้งวาล์วแบรนด์ CLA-VAL

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 

โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ลาดหลุมแก้ว

ลูกค้าเข้าตรวจสอบอะไหล่และอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนนำไปใช้งาน
อบรมผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อบริษัท SCG (SCG product training)

31 สิงหาคม 2566

โรงงานฟร้อนท์ไลน์ ลาดหลุมแก้ว

28 กันยายน 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

จัดอบรมเครื่องใช้งานจำลองควบคุมการทำงานเสมือนจริงของเรือขุดดูดเลนด้วยหัวสว่าน (Cutter Suction Dredge - IHC)
จัดอบรมผู้จัดการฝ่ายขายในหลักสูตร "การสร้าง KPI ให้ทีมขาย"

21-25 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

16 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

สัมมนา "การออกแบบสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่" ให้กับลูกค้าและฝ่ายขายของทางบริษัทฯ
จัดอบอรมหลักสูตร Basic Sales Engineer ให้กับฝ่ายขาย

4 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

9 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

จัดอบรม Product Training (Cummins DKSH Thailand)
อบรมเรื่อง "ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020"

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

17 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ประชุม คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารบริษัทชุดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

อบรมหัวหน้างานในหลักสุตร Supervisory Skills

20 มกราคม 2566
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ 

งานเลี้ยงประจำปี 2565

9-10 ธันวาคม 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ / โรงงานลาดหลุมแก้ว 

อบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

24 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ 

จัดอบรม CSD Simulator เรือขุด(IHC)

7-11 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ 

ISO 14001:2015

7 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์/โรงงานฟร้อนท์ไลน์ (ลาดหลุมแก้ว)

จัดอบรมแนะนำเครื่องสูบน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค

26 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค

อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 8 และ 12  ตุลาคม 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ และ โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ (ลาดหลุมแก้ว)

ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้เข้าร่วมออกบูธ กับทาง กปภ.ในงาน "วันประปาวิวัฒน์ 2022 ภายใต้แนวคิด "PWA Towards Sustainability"

30 สิงหาคม 2565
ณ อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ.

ต้อนรับ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชม โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

6 กรกฎาคม 2565
โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

1
การประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

1 กรกฎาคม 2565
โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

1
Internal Audit 2022 (ISO 9001:2015)

28-29 มิถุนายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

Untitled-design-14
จัดอบรม PRODUCT TRAINING (Xylem)

23 มิถุนายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

Untitled design (12) - Copy
จัดอบรม INTERNAL AUDIT ISO 9001 : 2015

มิถุนายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

งานส่งมอบเรือขุดชนิดหัวขุด และท่อส่งดิน

เมษายน 2564
ณ สถานที่ทดสอบ จังหวัด นครศรีธรรมราช

งานวันสงกรานต์ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค ภาคสนาม

วันอังคารที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ณ สถานที่ทดสอบกำลังเครื่องสูบน้ำภาคสนาม

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค

วันจันทร์ที่15 และ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 และ กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่

วันที่ 18 – 20 ธ.ค.2563
ณ คอรัลทรี วิลล่า หัวหิน

Big Cleaning ประจำปี 2563

วันที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์