ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมถึงประกาศวาระสำคัญและกิจกรรมภายในต่างๆของบริษัทฯ ที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำ ชลประทาน ประปา


งานส่งมอบเรือขุดชนิดหัวขุด และท่อส่งดิน

เมษายน 2564
ณ สถานที่ทดสอบ จังหวัด นครศรีธรรมราช

บริษัท ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งมอบเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 ลำ ให้กับกรมชลประทาน ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเรือขุดลำนี้ใช้สำหรับการขุดลอกคลองและแหล่งน้ำต่างๆ มีโครงสร้างหลักเป็นโป๊ะเหล็ก ถูกออกแบบให้สามารถแยกส่วนเพื่อการขนย้ายทางบกได้สะดวก มีหัวขุดเป็นทรงมงกุฎ สำหรับขุดตักดิน ดูด และส่งดินด้วยปั๊ม และการทำงานของท่อใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ซึ่งอุปกรณ์การทำงานหลักจะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก


งานวันสงกรานต์ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์


ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม​สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขึ้น เนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในปีนี้นำโดย คุณอภิวัฒน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของบริษัทฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ถือเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ และผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักภายในบริษัทฯ โดยในปีนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ของรัฐบาล ภายใต้คอนเสป “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” คงประเพณีไว้ในรูปแบบ New Normal

คนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการสรงน้ำพระ ว่าจะส่งผลบุญให้เรามีความสุขใจ จิตใจเบิกบาน ชุ่มชื่นใจ ซึ่งความสะอาดของจิตใจเกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเคารพ บูชาตามวิถีของชาวพุทธ ส่วนการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นอกจากเป็นการขอพร และแสดงความเคารพแล้ว ยังถือเป็นการขอขมาลาโทษกับสิ่งที่เราเคยกระทำไว้ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกับผู้อาวุโสทุกท่าน บริษัทฯของเราปลูกฝังให้พนักงานมีความนอบน้อม เคารพต่อผู้อาวุโส และหัวหน้างานซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมที่งดงามที่บริษัทฯพึงอนุรักษ์ไว้


อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค ภาคสนาม

วันอังคารที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ณ สถานที่ทดสอบกำลังเครื่องสูบน้ำภาคสนาม

ทางบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขึ้น โดยครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมเวิร์คช็อป ณ สถานที่ทดสอบกำลังเครื่องสูบน้ำภาคสนาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1-11 , สอน, สพน., สบจ. และศปว เข้าร่วมการอบรมในภาคทฤษฎีครั้งก่อนเข้าร่วม

ภายในงานนอกจากจะมีการทดสอบการใช้งานจริงของเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนแล้ว ทางวิทยากรจากบริษัทฯก็ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเมื่ออยู่หน้างาน การติดตั้ง ระบบต่างๆของสมรรถนะเครื่อง รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งอธิบายเรื่องการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ทางฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท้าน ที่ได้เข้าร่วมกับงานในครั้งนี้


อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค

วันจันทร์ที่15 และ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ทางบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขึ้นที่ ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธีระชุณ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งทางบริษัทฯนำการต้อนรับโดย คุณอภิวัฒน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1-11 , สอน, สพน., สบจ. และศปว เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

หัวข้อการอบรมในครั้งนี้ได้แก่
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

–  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

– ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

– ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการทำงานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ทางฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง หวังเป็นอย่างว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องสูบน้ำของท่านได้จริง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรม ที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราจัดขึ้น


กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 และ กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่

วันที่ 18 – 20 ธ.ค.2563
ณ คอรัลทรี วิลล่า หัวหิน


บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 และ กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มาร่วมพูดคุยศึกษาการทำงานในแต่ละส่วนร่วมกัน สรุปผลงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา วางเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารในปีหน้า และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

โดยงานในครั้งนี้พนักงานทุกคนได้ร่วมพูดคุย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเข้าใจกันทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารก็ยังได้แจ้งเป้าหมายของการทำธุรกิจในปีหน้าว่าจะมีทิศทางอย่างไร พร้อมให้คำแนะนำเทคนิคในการทำงานอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่บริษัทที่ตั้งไว้ให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย

และนอกจากการสัมมนาเชิงวิชาการแล้ว พนักงานทุกคนก็ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ร่วมกันอีกหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การจับสลากรับรางวัลปีใหม่จากผู้บริหาร จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างเพื่อนร่วมงาน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามฐานต่างๆ และร่วมประกวดการแต่งกายแฟนซีในตีม Full Moon Party กันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พนักงานทุกคนได้พักผ่อน และผ่อนคลายจากการทำงานตลอดทั้งปี ทำให้พนักงานทุกคนมีรอยยิ้มและได้ชาร์ตพลังในการทำงาน เตรียมตัวที่จะร่วมกันก้าวสู่เข้าปี 2564 ไปด้วยกันอย่างมั่นคง ตามนโยบายของบริษัทฯ “องค์กรแกร่ง ทีมดี พัฒนาสู่สากล”


Big Cleaning ประจำปี 2563

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์


พนักงาน บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ประจำปี 2563 ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ กิจกรรมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการสร้างสุขลักษณะความสะอาดให้กับบริษัทฯ และพนักงาน ตามนโยบาย 5ส ของกระทรวงสาธารณะสุข สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งพนักงานทุกคนร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน จัดเก็บสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆในการทำงานเข้าที่เข้าทาง ทำความสะอาด และกำจัดสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเสื่อมสภาพทิ้ง ซึ่งการทำกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ นอกจากจะสร้างสุขลักษณะความสะอาดให้กับบริษัทแล้ว ยังทำให้พนักงานของเราทุกคนเกิดความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวางแผนจัดระเบียบสถานที่ทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ทางบริษัทเองคาดว่าจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะความสะอาดที่ดีให้กับบริษัทของเรา


สัมมนาพิเศษ เครื่องสูบน้ำเคเอสบี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ ห้อง Good Life ในหัวข้อ

“การเลือกใช้และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สำหรับงานชลประทาน”

โดยความร่วมมือระหว่าง  บริษัท เคเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำชั้นนำจากประเทศเยอรมันนี และบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในส่วนของตลาดกรมชลประทาน


CSR จังหวัดตาก 2563 ฟร้อนท์ไลน์สายสัมพันธ์ครั้งที่ 1

วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการส่งมอบของบริจาคสิ่งของไปยัง โรงเรียนอุบวาบ บ้านอูมฮวม ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ถึงตัวจะไปไม่ได้ แต่ขอส่งใจไปแทน จากพี่น้องชาว FLE ทุกคน


พิธียกเสาเอกโรงงาน

วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63
ณ โรงงานลาดหลุมแก้ว


ทางบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมพิธียกเสาเอกของโรงงานแห่งใหม่เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนทำการสร้าง ณ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีพราหมณ์เป็นผู้นำการทำพิธี การยกเสาเอก ตามความเชื่อของคนไทยแต่โบราณ ถือว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธ์ ทำแล้วจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย หากจะทำการสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบความสำเร็จ จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่น

โดยวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทสร้างโรงงานแห่งนี้ขึ้น ก็เพื่อต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับฐานการผลิตปั๊มน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท และในเครือ


Frontline Engineering Copy Right.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close