เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งนับเป็นระยะเวลามากว่า 19 ปี ซึ่งก่อตั้งโดยนายภาณุ โชคอภิรัตน์  ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องสูบน้ำมากว่า 10 ปีก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในนามบริษัทฯ ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับรวมเวลาที่ประกอบธุรกิจเครื่องสูบน้ำมาไม่น้อยกว่า  30  ปี

แนวคิดในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการการจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมาจากแนวคิดดังนี้

  • น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน ดังนั้นการจัดสรรน้ำให้แก่ทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการส่งมอบน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ ในส่วนที่น้ำไม่สามารถไหลไปเองได้จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในการจัดการ
  • ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม เป็นเรื่องที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อป้องกันเสมอ
  • เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีการสึกหลอเสมอเมื่อใช้งาน จึงทำให้มีการซื้อซ้ำเสมอ

นับเป็นระยะเวลามากว่า 19  ปีที่ทางบริษัท ได้เปิดดำเนินการ และมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนถึงคุณภาพและการบริการ เราจึงมีเป้าหมายที่จะก้าวย่างเข้าสู่การพัฒนาให้มีความทันสมัย และยั่งยืน

++New-Master-Logo_2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
e0b884e0b8ade0b899e0b881e0b8a3e0b8b5e0b895e0b8a0e0b8b2e0b8a9e0b8b5e0b980e0b888e0b8a3e0b8b4e0b88d_210329_2-e1616998463493