ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง สนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เราสร้างโครงการมากมายเพื่อพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความรู้ความสามารถของพนักงาน ทั้งสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในละแวกใกล้เคียง หรือบริจาคให้กับองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือ

ความรับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งที่เราแบ่งปันให้กับสังคม และชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

เราทำแคมเปญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคมเปญการบริจาคให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดที่ห่างไกลออกไปจากตัวเมือง และองค์กรที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ เด็กเหล่านี้รอการสนับสนุนด้านการศึกษา และอาหารที่มีโภชนาการ แต่พ่อแม่ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ทีมงานของเราคุ้นเคยกับชุมชนในชนบทเป็นอย่างดีเพราะพวกเขามักจะทำงานในสถานที่นั้น ๆ เราใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ และมันทำให้เราได้เห็นถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น และนั่นคือเหตุผลที่เราบริจาคให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง หรือทุกครั้งที่มโอกาส

Frontline Engineering

Leave a Reply