วิดีโอเกี่ยวกับองค์กร

งานสะพานเหล็ก Steel Bridge กรมชลประทาน

งานติดตั้ง และทดสอบสะพานเหล็ก กรมชลประทาน ปี2563

เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 30 นิ้ว ขนาด 2Q/min

ผลงานเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 30 นิ้ว ขนาด 2Q ต่อนาที ระยะสูบส่ง 5 เมตร จำนวน 8 เครื่อง จากบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานส่งมอบเรือขุดชนิดหัวขุด และท่อส่งดิน

เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 ลำ

งานติดตั้ง Floating solar

งานติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ที่กุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565

Frontline Engineering

Leave a Reply