THAI GRP (ไทย จีอาร์พี)

ท่อคอลัมน์ ไทย จีอาร์พี
แอพพลิเคชั่น

ระบบขนส่งทางน้ำดิบและการประปา
ระบบชลประทานและการเกษตร
ระบบส่งน้ำประปาสำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ
ระบบท่อระบายน้ำ
ระบบท่อระบายน้ำฝน
ระบบท่อบำบัดน้ำเสีย
ระบบท่อขนส่งสารเคมีในโรงงาน

ขนาดท่อคอลัมน์ ไทย จีอาร์พี

เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยเส้นผ่านศูน์กลางภายใน
มม.minmaxความทนทานความกว้าง (ม.)
300

400
296

396
306

408
±1.8

±2.4
12

12
500

600
496

595
510

612
±3.0

±3.6
12

12
700

800
695

795
714

816
±4.2

±4.2
12

12
900

1000
895

995
918

1020
±4.2

±4.2
12

12
1200

1400
1195

1395
1220

1420
±5.0

±5.0
12

12
1500

1600
1495

1595
1520

1620
±5.0

±5.0
12

12
1800

2000
1795

1995
1820

2020
±5.0

±5.0
12

12
*ความยาวมาตรฐานคือ 12 เมตร กรณีต้องการความยาว 9, 6, 4 เมตร สามารถสั่งได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ข้อต่อ Thai GRP แบบต่างๆ

ข้อต่อท่อนสั้นปากระฆัง 2 ด้าน

ข้อต่อท่อนสั้นแหวนยาง – หน้าจาน

ข้อต่อสามทางแบบหน้าจาน 3 ด้าน

ข้อต่อท่อนสั้นปากระฆัง – แหวนยาง

ข้อต่อท่อนสั้นติดหน้าจาน 2 ด้าน

ข้อต่อลดหน้าจาน 2 ด้าน

ข้อต่อท่อนสั้นปากระฆัง – หน้าจาน

ข้อต่อสามทางปากระฆัง 2 ด้าน หน้าจาน 1 ด้าน

ข้อต่อลดเบี้ยว

30 ํ

ปลายเรียบ 2 ด้าน

แหวนยาง – หน้าจาน

ปากระฆัง 2 ด้าน

ปากระฆัง – หน้าจาน

ปากระฆัง – แหวนยาง

หน้าจาน 2 ด้าน

45 ํ

ปลายเรียบ 2 ด้าน

แหวนยาง – หน้าจาน

ปากระฆัง 2 ด้าน

ปากระฆัง – หน้าจาน

ปากระฆัง – แหวนยาง

หน้าจาน 2 ด้าน

90 ํ

ปลายเรียบ 2 ด้าน

แหวนยาง – หน้าจาน

ปากระฆัง 2 ด้าน

ปากระฆัง – หน้าจาน

ปากระฆัง – แหวนยาง

หน้าจาน 2 ด้าน

เทคโนโลยีการผลิตที่ Thai GRP ใช้คือ ระบบ Filament Winding เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์อันทันสมัยในการออกแบบควบคุม ความต่อเนื่องของมุมองศาการพันและจำนวนชั้น ในการพันเส้นใยแก้วเสริมแรง ทำให้สามารถควบคุมการผลิตให้ได้ท่อ GRP ที่มีคุณภาพครบถ้วน ทั้งในด้านของ ความคงรูป และความแข็งตึง (Stiffness) รวมถึงการรับแรงดัน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การกรองขนาดเม็ดทรายซิลิกา
มีการคัดกรองขนาดของเม็ดทรายแต่ละแบบไว้ แล้วนำมาผสมผสานในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เนื้อท่อที่แน่นและแข็งแรง

ประโยชน์ของท่อคอลัมน์ GRP

  • ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี จึงสามารถใช้งานฝังดินได้โดยไม่เป็นสนิม
  • มีน้ำหนักที่เบากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับท่อเหล็ก และท่อซีเมนต์ ที่ขนาดเดียวกัน ทำให้ง่ายดายต่อการขนย้าย และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • พื้นผิวภายในท่อมีลักษณะเป็นผิวเรียบมัน ทำให้ค่าความต้านทานการไหลต่ำ ช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่งน้ำ
  • ท่อมีความแข็งแรง และยืดหยุ่นในตัว จึงทำให้ทนต่อแรงกดทับภายนอก และความดันของเหลวที่ไหลผ่านภายใน ได้ดี
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับท่อเหล็ก หรือท่อซีเมนต์
  • ท่อ GRP ของ Thai GRP ปลายด้านหนึ่งของท่อเป็นปากระฆัง ปลายอีกด้านเป็นท่อตรง มีซีลยางกันรั่ว สามารถสวมต่อท่อตรงเข้าหากันได้โดยไม่ต้องใช้ข้อต่อใดๆ ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเป็นอย่างมาก
  • สามารถสั่งความยาวของท่อได้ ตั้งแต่ 4 เมตร 6 เมตร 9 เมตร หรือ 12 เมตร ตามลักษณะการใช้งานได้
  • นอกจากนี้ท่อ GRP ยังสามารถผลิตโดยใช้เรซินแบบ Food Grade เพื่อใช้กับการส่งน้ำดื่มหรืออุตสาหกรรมอาหารได้

Frontline Engineering Copy Right.

Leave a Reply