งานโครงการ

โครงการน้ำบาดาล

ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการน้ำบาดาลพื้นที่ภาคเหนือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยทางเราได้ดำเนินการวางระบบ ติดตั้ง ปั๊มและมอเตอร์ พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน อีกทั้งทำการอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าเพื่อดูแลและใช้งานต่อไป

Leave a Reply