งานโครงการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยทางบริษัทได้เข้าทำการวางระบบควบคุม ติดตั้ง ปั๊มขนาดใหญ่(CONCRETE VOLUTE PUMP) พร้อมตรวจสอบการใช้งาน เพื่อพร้อมใช้ในงานระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น

Leave a Reply