โครงการ

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(Floating Solar)

แหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง,บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

งานติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) จำนวน 2 แห่ง  สำหรับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อนำไปขับมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 75 กิโลวัตต์ที่ต่อกับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่เดิม  โดยติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 320 วัตต์ จำนวน 480 แผงต่อแห่ง บนทุ่นลอยน้ำที่ทำด้วยวัสดุ HDPE รองรับด้วยด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณชุบกัลวาไนซ์ ดำเนินงานโดย บริษัทฟร้อนท์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Leave a Reply