แจนสัน บริดจิ้ง (Janson Bridging)

Girder Bridge(JSK)

สะพานคานเหล็ก หรือ Beam Bridge ของ แจนสัน บริดจิ้ง (รหัส JSK) ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้ทั้งแบบ ชั่วคราวและถาวร ในสถานที่ที่ต้องใช้สะพานช่วงสั้นที่มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 21 เมตร สำหรับการสัญจรทั่วไป ระบบข้อต่อและตัวยกแบบพิเศษทำให้สะพานสามารถติดตั้งสะพานที่ประกอบไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ด้วยเพราะสะพานเป็นสะพานแบบระดับต่ำ จึงช่วยลดความจำเป็นในการขึ้นทางที่ลาดยาว สะพานคานเหล็กแจนสัน บริดจิ้ง เป็นระบบสะพานที่เหมาะสำหรับการทอดข้ามถนนหรือข้ามน้ำในทันที สะพานคานเหล็กแจนสัน บริดจิ้ง สอดคล้องกับมาตรฐานของการออกแบบโครงสร้างสะพาน

Plate Girder Bridge(JSB)

แผ่นคานสะพานเหล็กของแจนสัน บริดจิ้ง (รหัส JSB) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการจราจรแน่นหนา ในสถานที่ที่ต้องใช้สะพานช่วงสั้นที่มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 40 เมตร แผ่นคานสะพานเหล็กของแจนสัน บริดจิ้ง ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายในการประกอบติดตั้ง ชิ้นส่วนของสะพานสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ติดตั้งได้ง่าย ซึ่งก็สามารถประกอบได้ง่าย ทำให้สามารถสร้างสะพานที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้เวลาในการก่อสร้างที่น้อยที่สุด เราสามารถต่อสพานให้ทอดยาวยิ่งขึ้นได้จากการต่อชิ้นส่วนสะพานเพิ่มเติม

Panel Bridge(JPB)

ระบบของสะพานเหล็ก พาเนลบริดจ์ (รหัส JPB) ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้ทั้ง แบบชั่วคราวและถาวร สะพานมีระยะพาดยาวสูงสุดได้ถึง 80 เมตร (262 ฟุต) เหมาะสำหรับการสัญจรทั่วไป ระบบของสะพานเหล็ก พาเนลบริดจ์ ยึดตามแนวคิดดั้งเดิมแบบ สะพานเบลีย์ และใช้การประกอบโครงจากแผงโมดูลาร์ โดยแต่ละส่วนประกอบต่างๆของสะพานได้ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้สามารถสะพานเหล็ก พาเนลบริดจ์ ที่ติดตั้งไปแล้ว ไม่สามารถรองรับการเข้าถึงของ ยานพาหนะหนักและเครนขนาดใหญ่ได้

Truss Bridge (PSB)

สะพานเหล็กแบบโครงของ แจนสัน บริดจิ้ง (รหัส PSB) สามารถใช้งานได้แบบถาวร ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโดยเหมาะสำหรับพื้นที่ชนบทที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่จำกัด และเหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว รวมถึงใช้ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยรูปลักษณ์ภายนอกมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทาน ซึ่งระบบสะพานเหล็กแบบโครง แจนสัน บริดจิ้ง เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา

Pedestrian Bridge(JPB-P)

สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้าม หรือสะพานลอยของ แจนสัน บริดจิ้ง สร้างจากกการประกอบของ 2 ระบบ นั่นคือ ระบบสะพานเหล็ก พาเนลบริดจ์ และระบบสะพานเหล็กแบบโครง

ระบบสะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามของ แจนสัน บริดจิ้ง (รหัส JPB-Ped) ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งาน แบบทั้งชั่วคราวและถาวร เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรไม่หนาแน่นมาก มีระยะสะพานที่พาดยาวได้สูงสุดถึง 61 เมตร พื้นที่ที่สัญญาณโทรทัศน์ไม่สามารถเข้าถึงได้ สะพานสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้วิธีการแขวนคานสะพานแบบมาตรฐาน

ระบบสะพานเหล็กแบบโครง (รหัส PSB-Ped) ถูกออกแบมาเพื่อการใช้งานแบบถาวร ในพื้นที่ๆสะพานสามารถพาดยาวได้สูงสุดที่ 48 เมตร ซึ่งสะพานเหล็กแบบโครง ใช้ระบบโมโุล่าห์ที่ประกอบแบบโครงทอดยาว ที่สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบที่ถอดเปลี่ยนที่ได้มาตรฐานความยาวแบบโมดูลาร์ 4.0 เมตร ส่วนประกอบทั้งหมดยึดติดกันโดยตัวยึดที่มีมาตรฐาน

Catalog Janson Bridging

Leave a Reply