การประปาส่วนภูมิภาค เข้าตรวจเช็คโรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

1 กรกฎาคม 2565
โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

การประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้าเช็คและตรวจสอบโรงงานฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว) โดยทางเจ้าหน้าจากการประปาส่วนภูมิภาค ได้ทำการตรวจเช็ค เครื่องมือสำหรับการติดตั้ง เครื่องมือสำหรับงานบริการตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ รวมถึงได้ลงสำรวจโรงงานผลิต ประกอบ คลังสินค้า และโรงทดสอบของฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าและบริการของเราที่ออกไปสู่ลูกค้า เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ การบริการไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการขาย เป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

Leave a Reply