กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 และ กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 และ กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่

วันที่ 18 – 20 ธ.ค.2563
ณ คอรัลทรี วิลล่า หัวหิน


บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 และ กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มาร่วมพูดคุยศึกษาการทำงานในแต่ละส่วนร่วมกัน สรุปผลงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา วางเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารในปีหน้า และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

โดยงานในครั้งนี้พนักงานทุกคนได้ร่วมพูดคุย นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานซึ่งกันและกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเข้าใจกันทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารก็ยังได้แจ้งเป้าหมายของการทำธุรกิจในปีหน้าว่าจะมีทิศทางอย่างไร พร้อมให้คำแนะนำเทคนิคในการทำงานอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่บริษัทที่ตั้งไว้ให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย

และนอกจากการสัมมนาเชิงวิชาการแล้ว พนักงานทุกคนก็ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ร่วมกันอีกหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การจับสลากรับรางวัลปีใหม่จากผู้บริหาร จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างเพื่อนร่วมงาน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามฐานต่างๆ และร่วมประกวดการแต่งกายแฟนซีในตีม Full Moon Party กันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พนักงานทุกคนได้พักผ่อน และผ่อนคลายจากการทำงานตลอดทั้งปี ทำให้พนักงานทุกคนมีรอยยิ้มและได้ชาร์ตพลังในการทำงาน เตรียมตัวที่จะร่วมกันก้าวสู่เข้าปี 2564 ไปด้วยกันอย่างมั่นคง ตามนโยบายของบริษัทฯ “องค์กรแกร่ง ทีมดี พัฒนาสู่สากล”

Leave a Reply