งานวันสงกรานต์ประจำปี 2564

งานวันสงกรานต์ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์


ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม​สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขึ้น เนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในปีนี้นำโดย คุณอภิวัฒน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของบริษัทฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ถือเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ และผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักภายในบริษัทฯ โดยในปีนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ของรัฐบาล ภายใต้คอนเสป “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” คงประเพณีไว้ในรูปแบบ New Normal

คนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการสรงน้ำพระ ว่าจะส่งผลบุญให้เรามีความสุขใจ จิตใจเบิกบาน ชุ่มชื่นใจ ซึ่งความสะอาดของจิตใจเกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเคารพ บูชาตามวิถีของชาวพุทธ ส่วนการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นอกจากเป็นการขอพร และแสดงความเคารพแล้ว ยังถือเป็นการขอขมาลาโทษกับสิ่งที่เราเคยกระทำไว้ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกับผู้อาวุโสทุกท่าน บริษัทฯของเราปลูกฝังให้พนักงานมีความนอบน้อม เคารพต่อผู้อาวุโส และหัวหน้างานซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมที่งดงามที่บริษัทฯพึงอนุรักษ์ไว้

Leave a Reply