งานส่งมอบเรือขุด

งานส่งมอบเรือขุดชนิดหัวขุด และท่อส่งดิน

เมษายน 2564
ณ สถานที่ทดสอบ จังหวัด นครศรีธรรมราช

บริษัท ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ส่งมอบเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 ลำ ให้กับกรมชลประทาน ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเรือขุดลำนี้ใช้สำหรับการขุดลอกคลองและแหล่งน้ำต่างๆ มีโครงสร้างหลักเป็นโป๊ะเหล็ก ถูกออกแบบให้สามารถแยกส่วนเพื่อการขนย้ายทางบกได้สะดวก มีหัวขุดเป็นทรงมงกุฎ สำหรับขุดตักดิน ดูด และส่งดินด้วยปั๊ม และการทำงานของท่อใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ซึ่งอุปกรณ์การทำงานหลักจะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

Leave a Reply