ต้อนรับ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชม โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

6 กรกฎาคม 2565
โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ลาดหลุมแก้ว)

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทาง บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ดูขั้นตอนการผลิต การจัดการคลังสินค้า รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ ทางฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ขอขอบคุณทาง บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกับเรา

Leave a Reply