อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค

วันจันทร์ที่15 และ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ทางบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขึ้นที่ ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธีระชุณ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งทางบริษัทฯนำการต้อนรับโดย คุณอภิวัฒน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1-11 , สอน, สพน., สบจ. และศปว เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

หัวข้อการอบรมในครั้งนี้ได้แก่
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

–  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

– ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

– ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการทำงานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

ทางฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง หวังเป็นอย่างว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องสูบน้ำของท่านได้จริง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรม ที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราจัดขึ้น

Leave a Reply