จัดอบรมแนะนำเครื่องสูบน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค

26 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีโอกาสจัดอบรมแนะนำเครื่องสูบน้ำประเภท

1.Submersible pump

2.End Suction Pump

3.Split Case Pump

ให้กับหน่วยงาน กองออกแบบวิศวกรรมและ กองเทคนิคก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค