ประชุม คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารบริษัทชุดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์