ลูกค้าเข้าตรวจสอบอะไหล่และอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนนำไปใช้งาน

31 สิงหาคม 2566

โรงงานฟร้อนท์ไลน์ ลาดหลุมแก้ว

ลูกค้าเข้าทำการตรวจสอบอะไหล่และอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนนำไปใช้งาน โดยได้ทำการ Checklist และตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ทางบริษัทเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าและบริการของเราที่ออกไปสู่ลูกค้าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาณการ รวมถึงการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน