Cutter Suction Dredgers (เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว)

นอกจากเครื่องสูบน้ำแล้ว บริษัท ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังจัดจำหน่ายเรือขุดชนิดต่างๆ โดยมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาด หรือตามประเภทการใช้งานของลูกค้า
โดยเรือที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นเรือที่ได้มาตรฐานระดับโลก จากบริษัท Royal IHC ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เรือขุดลำนี้เป็นชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ใช้สำหรับการขุดลอกคลองและแหล่งน้ำต่างๆ มีโครงสร้างหลักเป็นโป๊ะเหล็ก ถูกออกแบบให้สามารถแยกส่วนเพื่อการขนย้ายทางบกได้สะดวก มีหัวขุดเป็นทรงมงกุฎ สำหรับขุดตักดิน ดูด และส่งดินด้วยปั๊ม การทำงานของท่อจะใช้ เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน และอุปกรณ์การทำงานหลักจะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก