อบรมดับเพลิงโรงงานลาดหลุมแก้วประจำปี 2566

โรงงานลาดหลุมแก้ว

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมในหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ที่โรงงานลาดหลุมแก้ว
การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกท่านเข้าใจถึงสาเหตุของอัคคีภัย และการประเมินสถานการณ์ต้นเหตุของเชื้อเพลิง วิธีการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเคลื่อนย้ายคนออกมาจากอาคารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
บริษัทฟร้อนท์ไลน์ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปทุมธานี