ทำบุญครบรอบ 20 ปี บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัทฟร้อนท์ไลน์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี นำโดยท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณภาณุ โชคอภิรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ณ สำนักงานใหญ่บริษัทฟร้อนท์ไลน์