รางวัลและใบประกาศนียบัตร

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอบข่ายการรับรองสำนักงานใหญ่: ขาย ประกอบ ซ่อม และบริการ เครื่องสูบนเำ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ท่อ วาล์ว ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สะพานแบบถอดประกอบได้ และเรือขุด คลังสินค้า: เก็บรักษาสินค้า ชิ้นส่วน อะไหล่ มาตรฐาน ISO 14001:2015 ขอบข่ายการรับรอง สำนักงานใหญ่:ผู้จำหน่ายและผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ทดสอบสินค้า ศูนย์บริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วาล์วน้ำ ท่อน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สะพานแบบถอดประกอบได้และเรือขุด รถขุด คลังสินค้า:เก็บรักษาสินค้า วัสดุ ชิ้นส่วนและอะไหล่

read more

KSB (เค เอส บี)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ เครื่องสูบน้ำ รุ่น Amacan P มอเตอร์ปั๊มจุ่มติดตั้งแบบเปียกสำหรับการติดตั้งในท่อระบายน้ำมาพร้อมกับใบพัดตามแนวแกน ในรูปแบบ ECB, ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียว, น้ำสูบเข้าทางเดียว และมีรุ่นที่รองรับสำหรับ ATEX แอพลิเคชั่นหลัก ข้อมูลทางเทคนิค อัตราการสูบน้ำสถานีชลประทาน อัตราการสูบสูงสุด25200 ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง อัตราการระบายน้ำสถานีชลประทาน ระยะแรงดันหัวจ่ายสูงสุด12 เมตร อัตราการสูบ สตอร์มวอเตอร์ ชลประทาน อัตราแรงดันสูงสุดที่ 16 บาร์ ปั๊มน้ำดิบ และปั๊มน้ำสะอาดในระบบประปาและโรงบำบัดน้ำเสีย อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่40 องศาเซลเซียส เครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบแห้ง เครื่องสูบน้ำ รุ่น Omega ปั๊มรูปก้นหอย…

read more

KIRLOSKAR (เคอร์ลอสการ์)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว เครื่องสูบน้ำ รุ่น DBEnd Suction Centrifugal Pumps อัตราแรงดันหัวจ่าย: สูงสุดที่ 100 เมตรอัตราการสูบสูงสุด: สูงสุดที่ 550 ลบ.ม./ชม. เครื่องสูบน้ำ รุ่น UPAxially Split Case Pumps อัตราแรงดันหัวจ่าย: สูงสุดที่ 160 เมตรอัตราการสูบสูงสุด: สูงสุดที่ 22000 ลบ.ม./ชม. เครื่องสูบน้ำ รุ่น MFEnd Suction Centrifugal Pump อัตราแรงดันหัวจ่าย: สูงสุดที่ 30…

read more

HYLIC (ไฮลิค)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว วาล์ว บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) วาล์วกันกลับแบบ Dual Plate วายสแตนเนอร์เหล็กหล่อ วาว์ลหัวกระโหลก ฟุตวาว์ล เครื่องสูบน้ำ/ ปั๊มน้ำ ซีรีย์ HS ข้อมูลเครื่องสูบน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: 80-600 มม.ความจุสูงสุด: 2000 ลิตร/วินาทีระยะแรงดันฉีด: 170 ม.ค่าแรงดันน้ำ: มาตรฐาน 16 บาร์อุณหภูมิสูงสุด: 105 องศาเซลเซียส ซีรีย์ HA ข้อมูลเครื่องสูบน้ำอัตราการไหล (Q): 2-1100 ลบ.ม./ชม.ระยะแรงดันฉีด (H): 2-150 ม.ความเร็วรอบ: 1450 or 2900 rpm (50 Hz) 1750 or 3500 rpm…

read more

IHC (ไอ เอช ซี)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว เรือขุด ไอ เอช ซี รุ่น IHC BEAVER® CUTTER SUCTION DREDGERS (CSD) Standard CSD delivered from stock IHC Beaver® IHC Beaver®  30 IHC Beaver®  40 IHC Beaver® 45 IHC Beaver® 50IHC Beaver®  B65 DDSP กำลังสุทธิ (kW) 294 483 746 1350 2819…

read more

HII-FLO (ไฮโฟลว)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว เครื่องสูบน้ำ/ปั๊มน้ำเคลื่อนที่ รุ่น ขนาด ขนาดท่อดูด (นิ้ว) ขนาดท่อส่ง (นิ้ว) อัตราการสูบ (ลบ.ม. / ชม.) ระยะการสูบน้ำ อัตราความเร็วรอบ/วินาที HII-80E 4″x3″ 4″ 3″ 150 35 2500 HII-125E 6″x5″ 6″ 5″ 250 15 1500 HII-150E 8″x6″ 8″ 6″ 350 15 1500 HII-200E…

read more

THAI GRP (ไทย จีอาร์พี)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว ท่อคอลัมน์ ไทย จีอาร์พีแอพพลิเคชั่น ระบบขนส่งทางน้ำดิบและการประปาระบบชลประทานและการเกษตรระบบส่งน้ำประปาสำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำระบบท่อระบายน้ำระบบท่อระบายน้ำฝนระบบท่อบำบัดน้ำเสียระบบท่อขนส่งสารเคมีในโรงงาน ขนาดท่อคอลัมน์ ไทย จีอาร์พี เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย เส้นผ่านศูน์กลางภายใน มม. min max ความทนทาน ความกว้าง (ม.) 300 400 296 396 306 408 ±1.8 ±2.4 12 12 500 600 496 595 510 612 ±3.0 ±3.6 12 12…

read more

ANACONDA (อนาคอนด้า)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว ท่อสายส่งน้ำ LAY FLAT HOSE (TPU คุณภาพสูง) เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนา W.P. B.P. น้ำหนัก ขนาด(นิ้ว) มม. มม. psi บาร์ psi บาร์ กก./ม. 4 102 3.0 150 10 450 25 1.6 6 152 3.5 150 10 450 25…

read more

CLA-VAL (เคลย์-วาล์ว)

เค เอส บี เคอร์ลอสการ์ ไอ เอช ซี แจนสัน บริดจิ้ง ไฮลิค ไฮโฟลว ไทย จีอาร์พี อนาคอนด้า เคลย์-วาล์ว วาล์วหลักวาล์ว Hytrol / วาล์วหลัก Hytrol พร้อมตัวกรอง X43H / วาล์วป้องกันการเกิดโพรงอากาศ Hytrol / วาล์ว Powertrol / วาล์วป้องกันการเกิดโพรงอากาศ Powertrol / วาล์ว Powercheck / วาล์วตรวจสอบ Hytrol / วาล์ว Hytrol 600 ซีรี่ส์ / วาล์วตรวจสอบ Hytrol 600 ซีรี่ส์ / วาล์ว Powertrol…

read more