อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 8 และ 12 ตุลาคม 2022

ณ อาคาร ฟร้อนท์ไลน์ และ โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง(ลาดหลุมแก้ว)

 ช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคม 2022 ทางบริษัทได้จัดอบรมในหลักสูตร “อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565”

เพื่อให้กับพนักงานทุกท่านเข้าใจถึงสาเหตุของอัคคีภัย และการประเมินสถานการณ์จากวัสดุต้นเหตุของเชื้อเพลิง ทั้ง 5 ประเภท คือ 

-เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เป็นเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า เศษกระดาษ
-เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เป็นเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน
-เพลิงไหม้ประเภท C ( Electrical Equipment) เป็นเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่
-เพลิงไหม้ประเภท D (Combustible Metals) เป็นเพลิงไหม้จากโลหะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือโรงงานที่ผลิตโลหะ
-เพลิงไหม้ประเภท K (Combustible Cooking) เป็นเพลิงไหม้จากไขมันและน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารในครัว

เมื่อประเมินสถานการณ์และรู้จักวิธีการดับขั้นต้นได้ก็จะสามารถระงับหรือลดเหตุการณ์สูญเสียได้อย่างถูกต้อง หาก ประเมินสถานการณ์เกินควบคุม ทางผู้ฝึกอบรมก็ได้อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเคลื่อนย้ายคนออกมาจากอาคารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

ในการอบรมอย่างนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพนักงานบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี