อบรมเรื่อง “ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020”

17 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 

โดยทีมวิทยากรจากบริษัท Felix Freight and Logistic ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ Incoterms 2020 หรือ International Commercial Terms of 2020 ซึ่งเป็นข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศปี 2020 โดยข้อตกลงนี้ได้รับการยอมรับและใช้อ้างอิงสำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งจากผู้นำเข้าและผู้ส่งออกทั่วโลก