สัมมนา "การออกแบบสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่" ให้กับลูกค้าและฝ่ายขายของทางบริษัทฯ

4 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ Bosman Watermanagement จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดสัมนาเรื่องการออกแบบสถานีสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าและฝ่ายขายของทางบริษัทฯ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้งานกับโครงการของท่านได้จริง

ทางบริษัทฟร้อนท์ไลน์ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราจัดขึ้น