จัดอบรมหลักสูตร Basic Sales Engineer ให้กับฝ่ายขาย

9 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมพนักงานในส่วนของฝ่ายขายในหลักสูตร Basic Sales Engineer จากบริษัท Sales Move ซึ่งเป็นบริษัท Training Sales Engineer แห่งแรกของประเทศไทย

โดยอาจารย์ปู ผู้ก่อตั้งบริษัท Sales Move เป็นผู้อบรมให้กับพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ได้เริ่มอบรมตั้งแต่การวิเคราะห์ลูกค้า การจัดประเภทลูกค้า เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท การตั้ง SMARTER GOALS ของตัวเองและอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการ Workshop ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคการขายของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการอบรมในครั้งนี้ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพของทีมขายใหัมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการขายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในอนาคต