อบรมผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อบริษัท SCG (SCG product training)

28 กันยายน 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัทฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ขอขอบคุณบริษัท SCG ที่จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำให้กับแผนกขายของบริษัท เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการขายต่อไป