อบรมการติดตั้งวาล์วแบรนด์ CLA-VAL

โรงงาน ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ลาดหลุมแก้ว

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอขอบคุณ Mr. Leslie Blanco / Technical service & Operation support Co-ordinator จากบริษัท CLA-VAL บริษัทจำหน่ายวาล์วชั้นนำระดับโลก ที่ได้เข้ามาให้ความรู้พร้อมกับฝึกอบรมการประกอบวาล์วให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการประกอบและติดตั้งวาล์วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด