ร่วมประชุมหารือการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด Green Energy

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท โรนิตรอน จำกัด, บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด, บริษัท เอสอีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท บลูม เอเนอร์จี จำกัด ในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการ “Carbon capture, utilization and storage : CCUS” หรือการพัฒนาพลังงานเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง และเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดออกไซด์แข็งผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จังหวัดชลบุรี