ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566