มาตรฐาน ISO 9001:2015


ขอบข่ายการรับรอง
สำนักงานใหญ่: ขาย ประกอบ ซ่อม และบริการ เครื่องสูบนเำ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ท่อ วาล์ว ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สะพานแบบถอดประกอบได้ และเรือขุด

คลังสินค้า: เก็บรักษาสินค้า ชิ้นส่วน อะไหล่


มาตรฐาน ISO 14001:2015

ขอบข่ายการรับรอง

สำนักงานใหญ่:ผู้จำหน่ายและผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ทดสอบสินค้า ศูนย์บริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วาล์วน้ำ ท่อน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สะพานแบบถอดประกอบได้และเรือขุด รถขุด

คลังสินค้า:เก็บรักษาสินค้า วัสดุ ชิ้นส่วนและอะไหล่